Ngồi nghe tiếng tháng ngày rơi rụng
Kẽm gai giăng không nhốt hồn mơ
Kiếp ngựa hoang về miền thung lũng
Ngắm suối rừng thu dưới trăng mờ.

Ngồi trông vết tháng ngày tơi tả
Nghe môi khô hơn lá vàng rơi
Hoàng hôn đem bóng trời tàn tạ
Phủ lên phận người đã tả tơi!

Ngồi đếm lại tháng ngày dâu bể
Nước non nay khánh kiệt tận cùng
Người thương nhau vét lòng tử tế
Bởi Sài Gòn còn đó bao dung.

Ngồi nhớ lại ngày chưa xa lắm
Sài Gòn là biển nhạc rừng thơ
Lương tri toả ngát trời hương thắm
Để hồn người còn mãi tương tư…


25.8.21
(Viết cho Sài Gòn những ngày đau nặng sang tháng thứ IV)