Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 31/05/2022 19:45

Lục gieo sáu nhịp cung thương
Bên bờ xa lắc quê hương dặm ngàn
Bát xâu thành khúc tơ vàng
Trên ngày mưa nắng nồng nàn gửi trao

Đường xa lục thả cung sầu
Nhớ thương chất ngất vượt bầu trời cao
Bát buồn gom hết trăng sao
Kết xâu thành chuỗi dài bao la tình

Em đan sáu chữ ru tình
Anh hoà tám tiết hoạ tình trăm năm!


2014