08/12/2022 05:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lục bát tự tình

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 01/06/2022 19:45

 

Lục gieo sáu nhịp cung thương
Bên bờ xa lắc quê hương dặm ngàn
Bát xâu thành khúc tơ vàng
Trên ngày mưa nắng nồng nàn gửi trao

Đường xa lục thả cung sầu
Nhớ thương chất ngất vượt bầu trời cao
Bát buồn gom hết trăng sao
Kết xâu thành chuỗi dài bao la tình

Em đan sáu chữ ru tình
Anh hoà tám tiết hoạ tình trăm năm!
2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Lục bát tự tình