Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 26/07/2022 20:12

Lá đổ hoàng hôn mưa đổ lá
Anh giận trời mưa… em giận anh!
Mắt trong tình vẫn đầy trong mắt
Anh nhớ nhiều hơn em nhớ anh!

Thu vàng trong nắng lá vàng thu
Cành lìa rơi xuống lá lìa cành
Khói sương chiều trắng nhoà sương khói
Anh giận hoàng hôn… em giận anh!


(Thất ngôn - hoán vĩ vận - thuận nghịch đơn cú đối xứng)