09/12/2022 19:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giận!

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 25/07/2022 20:12

 

Lá đổ hoàng hôn mưa đổ lá
Anh giận trời mưa… em giận anh!
Mắt trong tình vẫn đầy trong mắt
Anh nhớ nhiều hơn em nhớ anh!

Thu vàng trong nắng lá vàng thu
Cành lìa rơi xuống lá lìa cành
Khói sương chiều trắng nhoà sương khói
Anh giận hoàng hôn… em giận anh!
(Thất ngôn - hoán vĩ vận - thuận nghịch đơn cú đối xứng)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Giận!