Như thần nữ say sưa trong cõi phúc
Nàng Tamara nằm lặng giữa phòng tăng
Da mặt nàng trắng tựa vóc khăn tang
Mi mắt khép ngàn năm yên giấc ngủ
Ai chẳng bảo nét tinh anh còn đó
Rất diệu kỳ như đợi một làn môi
Nhưng hoài công cho ngàn vạn tia trời
Chảy lóng lánh một nguồn vàng trên mặt
Thân nhân đến hôn làn môi lạnh ngắt
Với đau buồn thầm lặng, ích gì đâu
Phải! Tử thần dấu ấn đã in sâu
Sức trần thế không giằng, không gỡ được


Nguồn: Thơ M.Iu.Ler-môn-tốp (Nhiều người dịch), NXB Văn học, 1979
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)