Trong thung lũng giữa hai đồi mát mẻ
Tu viện chìm dưới bóng những thần linh
Tùng bách, tiêu huyền rủ bóng đứng im
Đêm đỗ xuống náu mình trong núi biếc
Một hạt đèn giữa đêm dày thao thức
Tự tăng phong tu sĩ Tamara
Quanh phòng nàng chim chóc cất lời ca
Giữa bóng lá hạnh nhân đan vấn vít
Hàng thánh giá chọc nền trời mờ mịt
Đứng canh hồn tử đạo nấm lô nhô
Suối nguồn nào lách chách tiếng reo khuya
Lách thân đi, xối những dòng lạnh giá
Chúng họp nhau chuyện trò trong ổ đá
Dưới vách cao hay tụ giữa hang im
Rồi xoay mình giữa các bụi chân chim
Gai lá sắc với hoa đồng cỏ dại


Nguồn: Thơ M.Iu.Ler-môn-tốp (Nhiều người dịch), NXB Văn học, 1979
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)