Những bông tuyết đầu mùa
đem lại niềm vui cho những ai
trông chờ tuyết rơi

Và nó mang lại nỗi buồn
cho những ai mong đợi mùa xuân
khi mặt đất bị chôn vùi dưới tuyết

Cái cảm giác hai mặt này là muôn thuở


Nguồn: Thiên đường quá khứ (thơ), Michal Černík, NXB Hội nhà văn, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)