Tình yêu tôi ở đâu
ở đâu mộng ước
ở đâu niềm vui
trọn kiếp?

Tôi luôn thấy em từng bước
Suốt đời tôi luôn thấy em
Trong đau đớn tôi thấy em và cả
trong khốn khó triền miên

Giọng em tôi nghe rõ ngày đêm
Từng tích tắc đồng hồ, giọng em, tôi nghe rõ
Ai gọi tôi - cũng là giọng em đó
Tôi nghe rõ em nhất khi em lặng im

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)