13/06/2024 07:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình yêu của tôi
Где моя

Tác giả: Marc Chagall - Марк Шагал

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 21/04/2008 09:33

 

Nguyên tác

Где моя любовь,
где греза моя,
где моя радость,
всей жизни - до последнего мига?

На каждом шагу я вижу тебя.
Во все мои годы я вижу тебя.
В скорби я вижу тебя и в великой
нужде моей.

Днем и ночью я слышу твой голос.
В каждом ударе часов я слышу твой голос.
Кто ни окликнет меня - я слышу твой голос.
Я слышу твой голос, пока ты молчишь.

Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Tình yêu tôi ở đâu
ở đâu mộng ước
ở đâu niềm vui
trọn kiếp?

Tôi luôn thấy em từng bước
Suốt đời tôi luôn thấy em
Trong đau đớn tôi thấy em và cả
trong khốn khó triền miên

Giọng em tôi nghe rõ ngày đêm
Từng tích tắc đồng hồ, giọng em, tôi nghe rõ
Ai gọi tôi - cũng là giọng em đó
Tôi nghe rõ em nhất khi em lặng im

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Marc Chagall » Tình yêu của tôi