Tôi sinh ra hơi sớm
Sớm hơn tôi muốn.
Tôi đã trải nghiệm hơi nhiều
Nhiều hơn những gì tôi muốn nhớ.
Quá nhiều điều tôi đã nhìn và cảm thấy.
Quá nhiều điều tôi đã hứa và đã nói ra.
Quá nhiều điều tôi không thể lãng quên
Trong đó, điều không cho phép
Tôi tự quên được chính mình.
Quá nhiều em.