06/06/2023 20:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá nhiều
Zbyt dużo

Tác giả: Maciej Wierszycki

Nước: Ba Lan
Đăng bởi Hien Ha Ngoc vào 24/09/2019 13:11

 

Nguyên tác

Urodziłem się trochę dawniej,
Niż bym chciał.
Wychowałem trochę bardziej,
Niż chcę pamiętać, jak to było.
Zbyt dużo widziałem i czułem.
Zbyt dużo mowiłem i obiecałem.
Zbyt dużo nie zapomniałem
Z tego, co nie pozwoliło
Się zapomnieć.
Zbyt dużo ciebie.

Bản dịch của Hien Ha Ngoc

Tôi sinh ra hơi sớm
Sớm hơn tôi muốn.
Tôi đã trải nghiệm hơi nhiều
Nhiều hơn những gì tôi muốn nhớ.
Quá nhiều điều tôi đã nhìn và cảm thấy.
Quá nhiều điều tôi đã hứa và đã nói ra.
Quá nhiều điều tôi không thể lãng quên
Trong đó, điều không cho phép
Tôi tự quên được chính mình.
Quá nhiều em.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Maciej Wierszycki » Quá nhiều