Anh không thể nhìn em
Nếu không nhìn đắm đuối.

Anh không biết nghe em
Nếu không nghe khao khát.

Không thể nghĩ về em
Nếu tim không xao xuyến,

Và không biết nhớ em...
Nếu lòng không da diết.