Anh biết hàng trăm, ngàn lý do
Đang gào lên gay gắt,
Để anh thôi nghĩ về em.
Có thể em biết chăng,
Tại sao không lý do nào anh muốn nhớ
Và không lý do nào anh có thể quên?