Thạch Bi (1) chót vót giữa trời cao
Biêng biếc Vũng Rô (2) ngọn sóng trào
Núi rậm chim ngàn ca ríu rít
Gành dài cá rạng nhảy lao xao
Quê hương đất Phú (3) nhiều kiêu hãnh
Xứ sở trời Yên (4) rất tự hào
Đèo Cả (5), Bãi Môn (6) rồi Mũi Điện (7)
Biết bao cảnh đẹp phải không nào?

Tuy Hoà, 20/9/2017

(1) Tức núi Đá Bia. Tương truyền vua Lê Thánh Tông đã sai người khắc chữ nơi đây trong cuộc nam chinh năm 1471.
(2) Vịnh Vũng Rô là di tích lịch sử của tỉnh Phú Yên, nơi cập bến của “đoàn tàu không số”.
(3), (4) Tức tỉnh Phú Yên.
(5) Con đèo ngang qua núi Đá Bia.
(6) Bãi biển đẹp và kín gió dưới chân Mũi Điện.
(7) Tức hải đăng Mũi Điện (còn gọi là mũi Đại Lãnh), nơi đón ánh nắng đầu tiên trên đất liền của Việt Nam.