Xưa người thế nhược phải rời xa
Lưu dấu nơi đây ngọn tháp ngà (1)
Cổ kính, khiêm cung nhìn tháng vãng
Thâm trầm, đơn mặc dõi ngày qua
Chiêm Thành thuở nọ từng vương quốc (2)
Đại Việt từ nay thuộc nước nhà (3)
Sử kiện tồn vong thời mở cõi
Ngàn thu vọng mãi tiếng sơn hà!

Tuy Hoà, 04/9/2017
(1) Tức tháp Nhạn thuộc thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.
(2), (3) Giữa năm 1611, chúa Nguyễn Hoàng cử viên Chủ sự là Văn Phong tấn công vào Ayaru (vùng đất phía tây Phú Yên), quân Chiêm Thành bị thua, chúa Nguyễn Hoàng sáp nhập vùng Ayaru vào lãnh thổ Đàng Trong rồi lập phủ Phú Yên (gồm 2 huyện Đồng Xuân, Tuy Hoà) và giao cho Văn Phong cai quản. Theo lệnh chúa Nguyễn Hoàng, Văn Phong đã lập cơ quan hành chính và quân sự ở đây. Như vậy cuối năm 1611 thì vùng đất núi Nhạn này thuộc Đàng Trong-Đại Việt.