Đăng ngày 14/04/2020 15:11, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi @ MINH HÙNG PY vào 14/04/2020 23:02, số lượt xem: 189

Nguyên Đán ngày vui đến mọi nhà
Tiêu nhàn chén rượu, thưởng ngàn hoa
Núi xanh tháp cổ non vời vợi
Nhạn trắng vườn xuân én lượn là
Thơ viết đôi dòng thăm xứ bạn
Ngâm hò mấy điệu nhắn người xa
Vịnh đề câu chúc mừng năm mới
Ngày tết sông Đà nhạc xướng ca (1).

Tuy Hoà, 16/02/2018
(1) Thể thơ “tung hoành trục khoán” (Nguyên tiêu núi Nhạn thơ ngâm vịnh. Ngày tết sông Đà nhạc xướng ca.