Nay tuổi cha già đã tám hai
Da mồi tóc bạc nhuốm sương mai
Một đời biến động từng gian khổ
Hai cuộc giao thời trải đắng cay
Công đức sinh thành luôn mãi nhớ
Ân tình dưỡng dục chẳng hề phai
Cầu mong thể xác người luôn khoẻ
Vui sống bình an phúc thọ dài!

Tuy Hoà, 18/6/2017