Ta đến đây rồi Mũi Điện(1) ơi!
Hải đăng cao vút chạm mây trời
Đứng trên ngó xuống đùi run rẩy
Ngồi dưới nhìn lên cổ rã rời
Rừng gió thì thào chim, lá hát
Biển triều dào dạt cá, thuyền bơi
Đèo mơ, cảnh mộng hồn non nước
Dốc đá đường leo thích tuyệt vời!

Tuy Hoà, 06/5/2017
(1) Hải đăng Mũi Điện (còn gọi mũi Đại Lãnh) thuộc xã Hoà Tâm, huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên.