Sông Đà-Núi Nhạn (1) ấy quê ta
Một buổi chiều thu vệt nắng nhoà
Mây phủ Đá Bia (2) làn khói toả
Chóp Chài đội mũ (3) giọt mưa sa
Khách đò đi mãi quên thề đã
Cô lái đợi hoài nhớ hẹn qua
Chim cuốc gọi tình nghe nẫu dạ
Quẩn quanh tìm bạn khóm tre già.

Tuy Hoà, 05/10/2017
(1), (2), (3) Địa danh sông, núi ở Phú Yên.
(2), (3) Ở Phú Yên có câu tục ngữ: “Chóp Chài đội mũ, mây phủ Đá Bia. Ếch nhái kêu lia, trời mưa như trút”.