Hạ vàng đến rồi sao?
Má đào say nắng chói
Em về trong hanh hao
Mây trời che nón đội

Những con đường phố quen
Mỗi chiều em cười nói
Thoảng chút gió nồm lên
Lòng vui như mở hội

Em mong manh như sương
Trên cánh hồng mỗi tối
Suối tóc mềm tơ vương
Trói đời ta tình tội

Chiều nay không có em
Con tim nào tê nhói
Cánh dơi mù trong đêm
Nhịp chân nào bước vội

Bỗng nhiên tình chia xa
Đường trần ta lạc lối
Đi dưới trời bao la
Tiếng lòng ta réo gọi.

Tuy Hoà, 20/4/2-17