Đông về lạnh lẽo thoáng buồn thiu
Nắng bỏ trời mây nhạt nhẽo chiều
Rả rích mưa phùn trông quạnh quẽ
Dật dờ hoa cỏ thấy đìu hiu
Tình kia dẫu khuyết mơ màng tưởng
Nghĩa nọ chưa tròn khắc khoải chiêu
Thổn thức đêm chờ cơn mộng huyễn
Phô hình bóng lộng lẫy triền yêu. (1)

Tuy Hoà, 08/11/2017
(1) Đường luật ngũ độ thanh, thập láy.