Tiễn thu đốt lá thệ giao nguyền
Lòng ước đông này sẽ hiệp duyên
Môi dẫu úa màu, hương vẫn ngát
Tim dù lỡ nhịp, tiết còn nguyên
Chàng đi chốn đó xin đừng ngại
Thiếp ở nơi đây giữ vẹn tuyền
Xuân tiết trùng phùng vui hạnh ngộ
Mặn nồng thoả cuộc lúc truân chuyên.

Tuy Hoà, 01/11/2017