Từ buổi vuốt tóc em
Choàng ôm bờ vai nhỏ
Mối tình ta chớm nở
Đi vào mộng uyên ương

Anh cảm nhận yêu thương
Từ nơi sâu thẳm nhất
Một tình yêu rất thật
Dành cả hết cho em!

Tuy Hoà, 04/01/21