Bị nhốt trong đất,
Có phải bạn cũng không muốn đi
tới thiên đàng? tôi sống
trong khu vườn của một quý cô. Thứ lỗi cho tôi, cô gái;
khao khát đã lấy đi kiều diễm của tôi. Tôi
không phải những gì bạn muốn. Nhưng
như đàn ông và phụ nữ có vẻ
khao khát nhau, tôi cũng khát khao
kiến thức về thiên đường — và bây giờ
nỗi đau của bạn, một thân cây trần trụi
đến cửa sổ hiên nhà.
Và cuối cùng thì sao? Một bông hoa nhỏ màu xanh
như một ngôi sao. Không bao giờ
rời khỏi thế giới!
không phải đây là ý nghĩa nước mắt của bạn sao?

tửu tận tình do tại