Tôi thấy chuyện đó với anh như với cây bạch dương:
Tôi không được nói với anh
theo cách thân mật. Nhiều điều
đã xảy ra giữa chúng ta. Hay
có phải luôn luôn chỉ
một chiều? tôi
có lỗi, có lỗi, tôi đã yêu cầu anh
trở thành con người — tôi không đòi hỏi
hơn những người khác. Nhưng sự thiếu vắng
của mọi tình cảm, ít nhất
quan tâm đến tôi — tôi thà tiếp tục
nói với cây bạch dương,
như trong tiền kiếp của tôi: hãy để chúng
làm điều tệ nhất, hãy để chúng
chôn tôi với những người lãng mạn,
lá vàng nhọn của chúng
rơi và che tôi.

tửu tận tình do tại