Với em hạnh phúc bao la
là âm tiếng nói thật thà của anh
gọi em giữa lúc; tròng trành
mà em không đáp lời anh được gì
lời thành, anh nhận em đi.

Bất tin ngôn ngữ giúp gì cho anh.
Thì thôi, anh hãy uỷ dành
quyền ra dấu để cho anh vừa lòng
anh không đọc đúng được sao.

Giọng anh thì vẫn dạt dào với em.
Và em đáp lại liên miên,
nên cơn giận dỗi trong em qua rồi
đông tàn. Dịu ấm em khơi
cho nên hẳn đã rõ rồi với anh
mùa hè đêm thổi gió lành
và trong từ ngữ
để dành riêng anh.