Nếu mặt trời sẽ mất đi ánh sáng
Và chúng mình chỉ còn đêm vô biên
Chẳng có gì để em sống hồn nhiên
Mà như thế sẽ thành ra vô vị

Cuộc đời anh rồi thế nào đây nhỉ
Nếu tình em không có thật với anh
Nếu các vì sao đã được tháo vành
Và cơn gió cuốn lạnh lùng giá rét

Nuốt chửng trần gian không gây tỳ vết
À, đó là nơi dành để cho anh
Cuộc sống sẽ như thế nào đối với anh
Nếu không thấy mặt em sau tấm mạng

Nếu cây cối không còn đầy những lá
Và nước không còn trong khắp đại dương
Thời gian ngày không biết được tỏ tường
Đó là cách sẽ làm anh sụp đổ

Cuộc sống sẽ thế nào anh không rõ
Nếu không có tình yêu của em trao
Nếu mặt trời mất đi ánh sáng trào
Chúng mình sống trong đêm dài vô tận

Chẳng còn gì để cho em cảm nhận
Nếu biển chỉ có cát và cát thôi
Những bông hoa làm bằng đá nổi trôi
Ai đã tổn thương thì không thể chữa
Anh chẳng biết tan hoang thế nào nữa
Cuộc sống của anh rồi sẽ ra sao
Nếu không có tình yêu của em trao