Bộ ngực em dáng hình anh đã biết
Qua áo quần em dự Halloween
Biết em yêu anh từ đáy con tim
Không ai khác ngoài anh về nhận thức
Trí tưởng tượng của chàng này quá mức
Phá vỡ hết nhu mì ở trong em
Để cho anh và chỉ mỗi mình ên
Em cảm nhận vô hình anh đang đói
Bộ ngực em mang dáng hình vô đối
Như hai tầng hoá thạch dưới lòng sâu
Nhựa sống tràn trề chảy suốt đêm thâu
và có lẽ ngực em còn mãi mãi