22/05/2022 06:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nếu không có tình yêu của em
If I didn’t have your love

Tác giả: Leonard Cohen

Nước: Canada
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 21/10/2021 08:00

 

Nguyên tác

If the sun would lose its light
And we lived an endless night
And there was nothing left that you could feel
That’s how it would be

What my life would seem to me
If I didn’t have your love to make it real
If the stars were all unpinned
And a cold and bitter wind

Swallowed up the world without a trace
Ah, well that’s where I would be
What my life would seem to me
If I couldn’t lift the veil and see your face

And if no leaves were on the tree
And no water in the sea
And the break of day had nothing to reveal
That’s how broken I would be

What my life would seem to me
If I didn’t have your love to make it real
If the sun would lose its light
And we lived in an endless night

And there was nothing left that you could feel
If the sea were sand alone
And the flowers made of stone
And no one that you hurt could ever heal
Well that’s how broken I would be
What my life would seem to me
If I didn’t have your love to make it real

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Nếu mặt trời sẽ mất đi ánh sáng
Và chúng mình chỉ còn đêm vô biên
Chẳng có gì để em sống hồn nhiên
Mà như thế sẽ thành ra vô vị

Cuộc đời anh rồi thế nào đây nhỉ
Nếu tình em không có thật với anh
Nếu các vì sao đã được tháo vành
Và cơn gió cuốn lạnh lùng giá rét

Nuốt chửng trần gian không gây tỳ vết
À, đó là nơi dành để cho anh
Cuộc sống sẽ như thế nào đối với anh
Nếu không thấy mặt em sau tấm mạng

Nếu cây cối không còn đầy những lá
Và nước không còn trong khắp đại dương
Thời gian ngày không biết được tỏ tường
Đó là cách sẽ làm anh sụp đổ

Cuộc sống sẽ thế nào anh không rõ
Nếu không có tình yêu của em trao
Nếu mặt trời mất đi ánh sáng trào
Chúng mình sống trong đêm dài vô tận

Chẳng còn gì để cho em cảm nhận
Nếu biển chỉ có cát và cát thôi
Những bông hoa làm bằng đá nổi trôi
Ai đã tổn thương thì không thể chữa
Anh chẳng biết tan hoang thế nào nữa
Cuộc sống của anh rồi sẽ ra sao
Nếu không có tình yêu của em trao

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Leonard Cohen » Nếu không có tình yêu của em