Quan Trung bô lão ngóng quân vua
Tưởng tượng bên đường bầu rượu đưa
Lặng lẽ khe Tây trong cỏ lụi
Bia tàn cụ Đỗ vẫn còn thơ


Nguồn: Hoàng Tạo - Thơ và đời, NXB Đại học quốc gia, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)