Vẫn là trăng cũ đó thôi
Ngàn năm xưa vẫn sáng soi dặm trường.

Vẫn là trăng nhớ, trăng thương
Của ai tát nước bên đường... câu ca.

Vẫn vừng trăng của đôi ta
Trải bao tròn - khuyết - non - già... vừng trăng.

Cây đa, chú Cuội, chị Hằng...
Vầng trăng thuở ấy - bây giờ?

Trăng qua thành phố hững hờ
Mảng vui ánh điện ai chờ trăng đâu!

Chỉ tình yêu tự xa sâu
Thấy trăng, thấy cả buổi đầu ngây thơ.

Chỉ mình em vẫn đợi chờ
Nên trăng thành phố không mờ - với em.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]