Năm xưa trăng sáng trên hồ
Từng soi tấm lòng người cũ
Trăng tuy khi khuyết khi tròn
Lòng há phân chia xưa nay
Năm nay trăng vẫn trên hồ
Chỉ chiếu người giữ lòng xưa
Xa gần tự người chia cách
Trăng há có chuyện thân sơ
Người xưa tấm lòng không đổi
Trăng sáng có ý đợi chờ
Người giữ lòng xưa không đến
Trăng cứ quanh quẩn bơ vơ
Mình muốn tâm nguyện cùng người
Đêm đêm chung vầng trăng sáng
Mình muốn ngắm trăng bên người
Hẹn lòng đến khi đầu bạc

tửu tận tình do tại