Nắng chiều vàng vọt tâm hồn héo
Lòng tôi bỗng thấy buồn rười rượi
Liếc nhìn tình nhân đang thắm thiết
Đang trao nhau nụ hôn đắm đuối
Họ sung sướng chẳng cần biết đến ai
Vì họ sống mường tượng đến tương lai
Có biết rằng hạnh phúc đâu được mãi
Sung sướng ít mà khổ đau thì nhiều
Chỉ biết rằng hiện tại mình không khổ
Trước tương lai đâu cần màng tới nữa

09/2010