Bóng Em

Nếu đêm đen mây mờ ảm đạm
Có bóng em bầu trời loé sáng
Giữa biển cả chơi vơi giông tố
Có bóng em thanh bình cập bến
Lúc gian khó hiểm nguy vất vả
Đứng bên em trí lực rồi dào
Bông hoa đẹp vẫn hoài vắng bóng
Hẹn ngày mai gió mát xuân về

06/2012