15.00
Từ khoá: Thiếu em (1)
Đăng ngày 29/07/2017 15:22, số lượt xem: 1856

Hoa đẹp trời xuân chưa thắm đượm
Dáng em bóng đẹp thắm đượm tình
Reo vang ca mãi mừng năm mới
Chưa đủ nếu là thiếu vắng em

24/12/2012