Em đem ta về hố sầu đêm
Như một miền thương nối theo sau
Mặc gió mưa bay mặc người điên
Nỗi buồn thương nhớ cũng theo luôn

Lặng yên nghe tiếng lòng cảm xúc
Hồn tôi hoà vào muôn sầu nhớ
Đau tê tái đau nhói trong tim
Chỉ yêu thôi cũng ra niềm đau

21/04/2017