Bên vườn hoa giám mát dâm
Ngàn năm văn vật văn chương quê nhà
Lối vào quốc tử khuê văn
Làng em mãi đẹp thanh bình ngàn năm
Bông sen diên hựu đỏ son
Ngôi chùa thắng cảnh danh lam quê nhà
Cây cầu thê húc xinh xinh
Đài nghiên tháp bút quê nhà văn chương
Làng em mảnh đất văn chương
Đây làng hà nội lương sơn thắm tình
Đây làng hà nội đẹp xinh
An khang thình vượng ngàn năm thanh bình

16/05/2017