Tiếng nhạc đưa tình bay theo gió
Để ngày mai hẹn mãi xa nhau
Nước mắt tuôn dài sông vô tận
Một đôi lẻ bóng sẽ từ ngay
Mấy tháng thời gian sao nhanh thế
Chưa hợp duyên tình phải xa nhau
Ai hỏi sau này khi gặp mặt
Liệu về sẽ tính chuyện sao đây
Xa nhau quên hết lùi dĩ vãng
Còn nửa tấm lòng hoa xoè cánh
Chốn xưa mong đợi bỏ bướm ong
Tính thắm duyên nồng mời là thế

12/2009