Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hán)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tư Mã Tương Như (4 bài)
- Trác Văn Quân (2 bài)
- Ban tiệp dư (1 bài)
- Lưu Bang (2 bài)
- Lý Diên Niên (1 bài)
Tạo ngày 08/09/2008 11:31 bởi Vanachi
Lương Hồng 梁鴻, tự Bá Loan 伯鸞, là một ẩn sĩ đời Đông Hán, năm sinh mất không rõ, người Bình Lăng, Phù Phong (nay thuộc tây bắc Hàm Dương, Thiểm Tây). Thuở nhỏ nhà nghèo nhưng hiếu học, là người có tiết khí. Ông cùng vợ là Mạnh Quang 孟光 ẩn cư trong núi Bá Lăng, cày ruộng, dệt vải.

Có lần ông có việc qua Lạc Dương, có làm bài "Ngũ y ca" 五噫歌 (Bài ca năm tiếng than ôi). Hán Chương Đế sau khi đọc được rất bất mãn, hạ lệnh tìm bắt ông nhưng ông thay tên đổi họ lánh ẩn đất Tề-Lỗ, không lâu sau lại xuống miền nam ở Ngô Quận (nay là Tô Châu, Giang Tô), sau bệnh mất tại đó.