Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (174 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 16/11/2018 21:41 bởi Vanachi
Lý Tư Thông 李思聰 là một đạo sĩ đời Bắc Tống, người huyện Cám (nay thuộc Cám Châu, Giang Tây), sống khoảng năm Hoàng Hựu (1049-1053) đời Tống Nhân Tông.