Trưa hè
Nhà em rất nóng
Em đi tìm bóng râm
Tiếng ve
Ru buổi trưa hè
Ran lắm
Em làm thơ tặng anh

Thế rồi quen
Tiếng ve
Ru người làm thơ
Nhớ anh lắm
Yêu anh lắm
Thành thơ tặng anh
Ở xa
Xa lắm…

Thế rồi mùa đông
Anh đi xa
Em bồn chồn
Em nhớ thương
Mà không thành thơ được
Em lặn lội đi tìm
Tiếng ve mùa đông
Tiếng ve yêu
Nghe đã quen rồi

Anh có nghe tiếng ve?
Là thông reo
Tiếng ve mùa đông
Ùa vào em cảm xúc
Trưa im phắc
Trưa kỳ ảo của thơ
Chảy trên giấy trắng
Tặng anh…


Nguồn: Lý Phương Liên, Ca bình minh, NXB Văn học, 2011