Nước trong réo rắt lưng chừng
Vẳng nghe tiếng chó trưa nồng vu vơ
Hoa đào thắm giọt sương mưa
Bãi hoang bụi rậm ngẩn ngơ hươu về
Chuông chùa lặng giữa sơn khê
Mây xanh xanh ngắt, bóng tre vạch trời
Thác tre núi biếc nửa vời
Chủ đi nào biết xa khơi mà tìm
Khách quen đành đứng lặng im
Gốc thông đứng tựa, nét nhìn bâng khuâng