21/05/2024 04:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phỏng Đới Thiên sơn đạo sĩ bất ngộ
訪戴天山道士不遇

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 12/02/2008 15:10

 

Nguyên tác

犬吠水聲中,
桃花帶露濃。
樹深時見鹿,
溪午不聞鐘。
野竹分青靄,
飛泉掛碧峰。
無人知所去,
愁倚兩三松。

Phiên âm

Khuyển phệ thuỷ thanh trung,
Đào hoa đới lộ nùng.
Thụ thâm thì kiến lộc,
Khê ngọ bất văn chung.
Dã trúc phân thanh ái,
Phi tuyền quải bích phong.
Vô nhân tri sở khứ,
Sầu ỷ lưỡng tam tùng.

Dịch nghĩa

Chó sủa trong tiếng nước chảy
Hoa đào còn đẫm nước mưa (thơm) nồng
Trong rừng sâu, mới thấy có hươu
Buổi trưa ngoài khe nước không nghe tiếng chuông
Bụi tre hoang chia đám mây xanh
Suối chảy lửng trên tầng ngọn núi
Không ai biết đi đâu
Buồn bã dựa vào hai ba gốc cây tùng

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Chó sủa hoà tiếng suối,
Hoa đào thắm dưới mưa.
Bóng hươu trong cây rậm,
Chuông bặt giữa khe trưa.
Trúc hoang cách sương biếc,
Núi tím, suối đong đưa.
Thầy đi đâu chẳng biết,
Tựa thông đứng thẫn thờ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Phỏng Đới Thiên sơn đạo sĩ bất ngộ