bông hoa đã héo trên tay nàng
đừng ném xuống dòng sông
sớm mai tôi rửa mặt
chạm lại mùi hương cũng điếng lòng
đừng giữ bông hoa trong túi áo
mai kia mặc lại áo nàng
có lẽ tôi chết ngất
khi mùi hương cũ vẫn mênh mang
đừng ép bông hoa vào trang vở
sợ mai mốt lật ra không thấy chữ
vì từ làn hương
sẽ hiện lên chân dung người cũ
xin đưa bông hoa ấy cho tôi
bỏ vào miệng nhai
từ đó,
nàng trong tôi nguyên vẹn hình hài


1999

Bài thơ này đã được Thuỵ Anh phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

Nguồn: Tôi chạy theo thơ, NXB Trẻ, 2003