Đêm lãng du
Ta cạn chén
Nghe ngậm ngùi tình xa
Ta đứng đây
Nghe người hát
Từng giọt sầu đong đưa
Mùa thu đã đến
Giá buốt qua hồn
Rừng thu xao xác
Cuốn lá thu đi…

Mưa vẫn rơi
Mưa từng cánh
Rơi vào lòng quạnh hiu
Em đứng đây
Buông lời hát
Thương cuộc tình xa khơi!
Thành xưa mưa lũ
Nước cuốn qua hồn
Muà thu đã đến
Buốt giá tâm tư…!

Mưa vẫn rơi
Trên thành phố
Khi lần đầu về thăm
Mưa hắt hiu
Rơi từng cánh
Hồn lạc vào xa xăm
Mùa thu đã đến
Em vẫn say vùi
Rừng xưa thay lá
Em biết chăng em…?


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Trần Tử Thiêng phổ nhạc thành bài hát Bài tango cho người tình lỡ.