恭次協辯大學士陳大人留柬元韻

坐鎮龍編幾度逾,
風波往事重回頭。
四郊弄甲單車至,
七袞行更累疏休。
帝軫勳臣降惠養,
人懷元老繫私憂。
青山未必長閒局,
想到期頤尚獻猷。

 

Cung thứ Hiệp biện đại học sĩ Trần đại nhân lưu giản nguyên vận

Tọa trấn Long Biên kỷ độ du,
Phong ba vãng sự trọng hồi đầu.
Tứ giao lộng giáp đan xa chí,
Thất cổn hành canh luỹ sớ hưu.
Đế chẩn huân thần long huệ dưỡng,
Nhân hoài nguyên lão hệ tư ưu.
Thanh sơn vĩ tất nhàn trường cục,
Tưởng đáo kỳ di thượng hiến du.

 

Dịch nghĩa

Ngài trấn giữ đất Long Biên đã qua mấy đợt,
Ngoảnh đầu lại thấy đã trải qua bao phen sóng gió.
Khi giặc giã nổi lên bốn phía, một mình một cỗ binh xa xông lên,
Bảy lần gia cảnh gặp khó khăn, đã nhiều lần dâng sớ xin về hưu.
Vua nghĩ tới bề tôi có công lớn đã ban ơn sâu bồi dưỡng.
Mọi người đều biết thương quan già lo lắng nhiều cho đời.
Có dãy núi xanh chưa hẳn được về nghỉ ngơi nhàn hạ,
Nghĩ đến hạn trăm tuổi vẫn còn muốn cống hiến thêm.Bản phiên âm và chú thích của PGS.TS sử học Trần Bá Chí, bản dịch nghĩa của NXB Hải Phòng.

Nguồn: Thơ văn Lê Khắc Cẩn, Nhà xuất bản Hải Phòng, 2003.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Bá Chí

Trấn giữ Long Biên trải mấy lần,
Ngoái nhìn sóng gió nghĩ thương thân.
Tung xe bốn phía trừ giặc giã,
Dâng sớ xin hưu bởi khốn bần.
Ơn huệ vua ban hàng huân cựu,
Nghĩa tình dân mến bậc danh thần.
Non xanh chửa muốn an nhàn bước,
Muốn được trăm năm góp chút phần.

Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Phụ chú

Ở phần dịch nghĩa, Nxb Hải Phòng dịch tựa đề bài thơ là Họa nguyên vần thơ của Hiệp biện đại học sĩ Trần đại nhân - (tháng 6 năm Canh Thìn 1880), với chú thích như sau:

  "Trần đại nhân đây là Trần Bích San, quê làng Vị Xuyên, huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định. Năm 1864 đậu Giải nguyên, năm 1865 đậu Hoàng giáp, được vua Tự Đức ban tên là Trần Hy Tăng. Ông ba lần đi thi đều đậu đầu, nên thường gọi Tam nguyên Vị Xuyên. Ông làm quan trải qua các viện, các bộ đều có tiếng tăm, từ trong triều, rồi ra làm Tuần phủ Hà Nội càng được nhiều người kính nể."

Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

thất cổn

Thất cổn theo tôi phải hiểu là bảy muơi tuổi, mong nhận được góp ý thêm.

Cổn có 2 nghĩa: (1) áo của vua, (2) cuộn khúc.
Chữ cổn ở đây hiểu theo nghĩa 2, tức là 7 vòng tuổi, giống như nói "thất tuần".

Truyện vễ Lão Lai Tử: "Lão Lai đại hiếu, thừa hoan thất cổn vũ ban xan" 老萊大孝,承歡七袞舞斑斕 (Lão Lai Tử đại hiếu, 70 tuổi còn mặc áo sặc sỡ múa vui cho cha mẹ xem).

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngài trấn Long Biên đã mấy lần,
Bao phen sóng gió chốn phong trần.
Xông pha bốn phía trừ yên giặc,
Khốn khó xin hưu đã mấy lần.
Vua thưởng bề tôi nhiều đóng góp.
Mọi người đều mến bậc danh thần.
Non xanh chưa được ngơi nhàn hạ,
Muốn được trăm năm vẫn góp phần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời