Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (155 bài)
- Nguyễn Du (275 bài)
- Nguyễn Công Trứ (131 bài)
- Bà huyện Thanh Quan (11 bài)
- Cao Bá Quát (388 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 06/05/2016 07:18 bởi Vanachi
Lê Duy Cự 黎維巨, còn gọi là Lê Duy Đồng, hay Cả Đồng, là cháu bốn đời của vua Lê Hiển Tông, năm 1854 được Cao Bá Quát suy tôn làm minh chủ cuộc khởi nghĩa chống triều đình nhà Nguyễn. Cuộc khởi nghĩa thất bại năm 1856, ông bị bắt và tử hình.