Tam Cốc - Bích Động Ninh Bình
Non xanh nước biếc hữu tình cổ xưa
Chiếc thuyền nhỏ, mái chèo khua
Tiếng chim thánh thót nhặt thưa cuối trời


Nguồn: Bức phù điêu và hạt cát (thơ), Lê Ba, NXB Nghệ An, 2010