26/05/2022 23:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tam Cốc - Bích Động

Tác giả: Lê Ba

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/10/2016 09:56

 

Tam Cốc - Bích Động Ninh Bình
Non xanh nước biếc hữu tình cổ xưa
Chiếc thuyền nhỏ, mái chèo khua
Tiếng chim thánh thót nhặt thưa cuối trời
Nguồn: Bức phù điêu và hạt cát (thơ), Lê Ba, NXB Nghệ An, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Ba » Tam Cốc - Bích Động